Disclaimer

Algemeen

Tegelzetbedrijf Lex Sipsma hierna te noemen Lex Sipsma, verleent u hierbij toegang tot www.tegelzetter-groningen.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Lex Sipsma en derden zijn aangeleverd. Lex Sipsma behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.tegelzetter-groningen.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Lex Sipsma.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.tegelzetter-groningen.com aangeboden materialen en werkzaamheden worden getoond zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en werkzaamheden kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lex Sipsma.

In het bijzonder zijn alle eventueel genoemde prijzen op www.tegelzetter-groningen.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van www.tegelzetter-groningen.com wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Lex Sipsma doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lex Sipsma en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lex Sipsma, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.